uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Souhrn informací k aktuální situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Všichni máme stejný cíl, zkusme ho společně dosáhnout

Vážení obyvatelé městské části Brno-sever,

zažíváme v těchto dnech a hodinách omezení, která nemají od doby druhé světové války obdoby. Cílem těchto opatření, stavu nouze a aktuálně karantény, je zastavit šíření koronavirové nákazy. Vím, že chybějí roušky a respirátory. Ale to zásadní, co pomůže k zastavení nebo alespoň zásadnímu zpomalení šíření nákazy je, když bude každý dodržovat vyhlášená omezení. Všichni bychom se chtěli vrátit do normálního fungování, je na nás všech, na každém z nás, jak rychle se to podaří. Pokud tedy opravdu nemusíme, nevycházejme z domu, nevyhledávejme kontakt s druhými lidmi. Především ti, kteří jsou nejohroženější skupinou, tedy naši senioři. V případě potřeby využijte nabídky k pomoci – od městské části, města Brna, dobrovolníků Masarykovy univerzity a dalších.

Jen pokud budeme každý za sebe v těchto dnech odpovědní, tak budou mít nynější omezení smysl a zůstanou relativně krátkodobá. Doporučení a zásady už jsme všichni slyšeli, zkusme je dodržet. Pokud budete venčit své psy, dělejte to co možná nejkratší dobu a vyhněte se kontaktu s jinými. Do obchodů choďme co nejméně. Mějte ohled i na ty, kteří zajišťují, často bez potřebného vybavení chod zásobování potravinami, ale také lékařskou péči, hromadnou dopravu. Ti všichni si zaslouží velké poděkování, stejně jako stovky dobrovolníků, kteří se hlásí „do služby“.

Z reakcí většiny z vás je patrné, že berete situaci s naprostou vážností, a tak k ní i přistupujete. A to je velkým příslibem, že se nám společně podaří dosáhnout cíle, zastavení koronaviru a návratu k normálnímu životu.

Za samosprávu městské části vám za tento přístup děkuji

Martin Maleček, starosta

Základní informace

Omezení provozu ÚMČ Brno-sever

V návaznosti na aktuální situaci související s koronavirovou nákazou trvá omezení provozu Úřadu městské části Brno-sever do 09.04.2020. Podatelna na Bratislavské 70 je pro veřejnost v provozu pouze v pondělí od 07:00 do 10:00 a ve středu od 14:00 do 17:00. K případným osobním podáním mimo výše uvedenou dobu lze využít schránku umístěnou ve vstupních dveřích budovy úřadu na Bratislavské 70.

Nadále je v platnosti zrušení úředních hodin Úřadu městské části Brno-sever, uzavření podatelny na poliklinice Lesná a uzavření pokladny. Osobní styk s občany je v nezbytných případech, které není možné řešit jinou formou, možný, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Žádáme však občany, aby svá podání v těchto dnech činili e-mailem, poštou nebo datovou schránkou, případně zaměstnance úřadu kontaktovali telefonicky. Platby lze realizovat pouze bezhotovostně nebo složenkou. Děkujeme za pochopení.

Místní poplatek ze psů

Česká pošta

Dopravní podnik města Brna

Poliklinika Lesná

Školství

Životní prostředí

Nabídky služeb a pomoci

Látkové roušky na Severu

Distribuce roušek pro občany, kteří si je nemohou vyzvednout sami

Výdej dezinfekce na ruce pro seniory

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Pomoc s nákupy, hlídáním dětí či venčením psa zprostředkuje sociální odbor ÚMČ Brno-sever

Nákup základních potravin a hygienických potřeb či jinou službu si objednejte na infolince Magistrátu města Brna pro seniory

Iniciativa POMÁHÁME SI a organizace POMOC NEMOCNÝM nabízejí seniorům rozvoz nákupů, léků, obědů a krmiva pro zvířata

Armáda spásy

Servis výpočetní techniky pro seniory s dopravou zdarma

Seznam jídelen/restaurací s rozvozem

Rozvoz obědů nabízí také Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity

„Zavolej mi!“ – telefonická linka pro seniory a osamělé

Psychosociální pomoc osobám nejen v karanténě nabízí spolek PRESAFE

Organizace SPONDEA

Sbírky

Ostatní

Omezení provozu ÚMČ Brno-sever

V návaznosti na aktuální situaci související s koronavirovou nákazou trvá omezení provozu Úřadu městské části Brno-sever do 09.04.2020.

Omezení volného pohybu osob a maloobchodního prodeje prodloužena

Mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byla do 11. 4. prodloužena omezení volného pohybu osob a maloobchodního prodeje. Roušky nově nemusejí nosit děti do dvou let a řidiči v uzavřených vozidlech.

Letní prázdninový provoz mateřských škol

Harmonogram letního prázdninového provozu 2020

Jednotná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin

Pokyny k přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Brněnské mateřské školy se zavřou. Zajištěna bude péče o děti zaměstnanců IZS

Od 17. března 2020 budou brněnské mateřské školy a dětské skupiny (veřejné i soukromé) zavřené. Na základě požadavku Vlády ČR město navrhlo vyčlenit Waldorfskou ZŠ a MŠ, Plovdivská 8, pro zajištění péče o děti zaměstnanců IZS (Policie ČR, ZZS ČR a HZS ČR), zdravotnického personálu a městské policie.