uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Pravidla pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“

Pravidla pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever"

1. Ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ je udělováno Zastupitelstvem městské části Brno-sever v těchto kategoriích:
     1. kategorie Osobnost v oblasti sportu
     2. kategorie Osobnost v oblasti kultury
     3. kategorie Osobnost v oblasti veřejně prospěšné činnosti

2. Zastupitelstvo městské části Brno-sever projednává návrhy na udělení ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ a uděluje ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii může být udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci či kolektivu. Ocenění se udělují 1x ročně.
3. Ocenění obdrží věcný dar v hodnotě maximálně do 10 tis. Kč.
4. Návrhy na udělení ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ mohou předkládat občané, orgány městské části Brno-sever, členové Zastupitelstva městské části Brno-sever, školy, příspěvkové organizace, spolky, a další subjekty.
5. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-sever nebo na sekretariátu starosty městské části, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-sever, sekretariát starosty, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 28.02. následujícího roku.
6. Návrhy na udělení ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ se podávají každý kalendářní rok samostatně a jejich formální úprava není předepsána.
7. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na „Ocenění“, kategorii v níž je „Ocenění“ navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na „Ocenění“ musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být vyřazen. Nedílnou součástí každého návrhu musí být písemný souhlas kandidáta.
8. Komise školství, kultury a sportu je poradním orgánem Rady městské části Brno-sever. Při svém jednání se řídí Pravidly pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“. Posuzuje podané návrhy na udělení ocenění, předkládá Radě městské části Brno-sever své doporučení na udělení ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ v jednotlivých kategoriích.
9. Rada městské části Brno-sever posuzuje všechny podané návrhy na udělení ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ s přihlédnutím k doporučení komise a předkládá své doporučení na udělení ocenění v jednotlivých kategoriích Zastupitelstvu městské části Brno-sever.
10. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem městské části Brno-sever.

SOUHLAS KANDIDÁTA S ÚČASTÍ NA OCENĚNÍ

Pro účely vyhlášení ocenění budou Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno sever zpracovány osobní údaje navrhovatelů a kandidátů, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k zobrazení zde: http://sever.brno.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.