uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Blokové čištění 2020 - 3. březen 2020

Harmonogram čištění v roce 2020

Na Seifertově při říjnovém blokovém čištění nezaparkujete

Vážení občané,
omlouváme se, že při posledním letošním čištění bloků č. B12 a B14 není z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky možné parkování v Seifertově ulici. Přesto Vás žádáme, abyste ve dnech 15. a 19. října přeparkovali svá vozidla, umožnili vyčištění ulic zařazených do těchto blokových čištění, a tím i snížení prašnosti v ovzduší.
Děkujeme.


Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na podzim 2020
(PROBÍHÁ NAD RÁMEC BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ!)

Platnost dopravního značení 8:00 – 16:00 hod.
V případě nepříznivého počasí budou termíny upraveny.

21. 10. – Merhautova, Vranovská, Mostecká, Dukelská tř., Valchařská

22. 10. – Provazníkova, Jilemnického

26. 10. – Svitavská, Nováčkova, Dačického, Cejl, Lesnická, Jugoslávská, Okružní

Vysvětlivky:

B – blokové čištění
P – čištění parkovišť
Z – čištění komunikací s MHD

Pro možnost vyhledávání si stáhněte plán čištění ve formátu pdf ZDE.

plan cisteni 2020 1plan cisteni 2020 2plan cisteni 2020 3plan cisteni 2020 4

Veřejné vyhlášky

Odbor stavební ÚMČ Brno-sever

Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
Situace dopravního značení ZDE

Odbor dopravy Magistrátu města Brna

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (účelové komunikace)
Situace dopravního značení ZDE

Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na průjezdních úsecích silnice (základní komunikační systém)
Situace dopravního značení ZDE

Informace

Četnost čištění se stanovuje podle dopravní důležitosti místní komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb. ukládá účastníkům silničního provozu umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství, někteří řidiči zákon porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu těchto míst. Parkující motorová vozidla zabraňují čištění komunikací, proto Vás, provozovatele motorových silničních vozidel, upozorňujeme, že v případě neuposlechnutí rozhodnutí o umístění dopravního značení je vlastník komunikace (Brněnské komunikace, a. s.) oprávněn překážející vozidlo odstranit na náklady jeho provozovatele. Žádáme řidiče o respektování dopravního značení, a to nejen z důvodu probíhajícího blokového čištění, ale i z důvodu využívání uvolnění místních komunikací jinými subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí apod.

POZOR, čistí se celá ulice, včetně chodníků, parkovacích zálivů a vyhrazených parkovacích stání. Kde je povoleno parkování na chodníku nebo parkovací stání mimo jízdní pruh, tato prostranství jsou také součástí blokových čištění.

V oprávněných případech neuposlechnutí rozhodnutí o označení místní komunikace může Úřad městské části Brno-sever přímé náklady spojené s odstraněním silničního vozidla provozovateli proplatit.
Důvody pro proplacení nákladů:
– akutní neplánovaná hospitalizace (potvrzení lékaře). Ostatní důvody nebudou považovány za závažné.

Aplikace Brněnských komunikací

bkom cisteni 1