uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Uzavírka ulice Valchařská - 5. září 2017

Od 14. 9. 2017 do 4. 11. 2018 bude z důvodu komplexní rekonstrukce včetně sítí a tramvajové trati zcela uzavřena ulice Valchařská.

Ulice Valchařská bude uzavřena od křižovatky s ulicemi Tomkovo náměstí, Cacovická, po křižovatku s ulicemi Dolnopolní, Selská. 
Objízdná trasa je obousměrně vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374) a Selská (II/374).
Tranzitní doprava bude obousměrně vedena ulicí Provazníkova (silnice č. I/42) a poté přes Vinohrady (ul. Žarošická silnice č. II/642), Líšeň (silnice č. II/373 ul. Jedovnická), Ochoz u Brna (silnice č. II/373), Kanice (silnice č. II/373), Řícmanice (silnice č. II/383) a Bílovice nad Svitavou (silnice č. II/383).
Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 9 je vedena ve směru na Bílovice nad Svitavou odklonem před mostem Gargulákova na pravý břeh Svitavy na cyklostezku X 150 PO X 150 na ulici Cacovickou a dále kolem „Cacovického Mlýnu“ k lávce na ulici Olší, kde se přechodná trasa napojí na stávající cyklostezku.

SCHÉMATA OBJÍZDNÝCH TRAS A PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

V průběhu stavebních prací dojde také k jednosměrnému uzavření ulice Selská, (č. II/374 Selská), a to v úseku od křižovatky s ulicí Valchařská směrem na Bílovice nad Svitavou. Jde o cca 150 metrů silnice před křižovatku s ulicí Švábenského. Termín této uzavírky bude upřesněn. Provoz bude vždy zachován ve směru do centra, ve směru z centra bude doprava vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374), Selská (II/374), Vrbí, Slaměníkova, Proškovo náměstí a Selská (II/374).

Stavbyvedoucí: p. Martin Kozel, tel.: 602 127 799.