uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Odbor majetkový

Ing. Ivana Cahová vedoucí odboru 545 542 114
Ing. Michaela Němcová 545 542 259
Dagmar Rohlíčková 545 542 217
Marian Kalenda 545 542 212
Bc. Markéta Matejová ekonomka odboru 545 542 192
Ing. Miroslava Stehnová 545 542 137