uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Baterkománie na úřadě městské části

Naše městská část se zapojila do soutěže s názvem Baterkománie v Jihomoravském kraji 2019, jejímž hlavním cílem je zvýšit množství vytříděných baterií a přispět tím k ochraně životního prostředí. Proto můžete v období od 2. května do 31. října nosit na náš úřad vyřazené běžné i dobíjecí baterie. Sběrné boxy k tomu určené, které budou postupně obměňovány, naleznete v prostoru podatelny v budově na Bratislavské 70.
Organizátoři soutěže, kterými jsou Jihomoravský kraj a společnost ECOBAT, s.r.o., si řekli, že prostřednictvím sběru baterií budeme i pomáhat. Tři nejúspěšnější úřady, které sesbírají největší počet baterií přepočtený na jednoho zaměstnance úřadu, totiž navíc získají finanční příspěvek na podporu charitativního nebo obecně prospěšného projektu. Za každý kilogram baterií bude věnováno 10 Kč na podporu vybraného projektu, maximálně však 100.000 Kč. Náš úřad nominoval podpořit tímto způsobem potřeby nezletilého chlapce, jehož příběh najdete níže.
Zapojit se do sběru baterií může kdokoliv, stačí jen donést vybitou baterii na úřad.

Baterky a trocha štěstí pro chlapce, který jej moc neměl
Díky projektu Baterkománie by městská část Brno-sever ráda podpořila chlapce, velmi citlivého, kterému není ani patnáct let. Chlapec měl osobu, která mu byla blízká, měla mu pomáhat a dělat jen radost. Bohužel bylo chlapci ubližováno a nebylo s ním hezky zacházeno. Jako by to nebylo málo, když už svitla naděje, že bude jen dobře, u chlapce se objevilo vážné akutní onkologické onemocnění. Jako velkému obdivovateli knížek obecně, a o Harrym Potterovi zvlášť, bychom případnou výhru použili na zotavovací péči po léčbě a následně poznávací zájezd do Londýna, kde by chlapec navštívil místa spojená s filmy o Harrym Potterovi.

baterkomanie